Wyniki wyszukiwania

Dla sprzedających

Usługa wykonywana na podstawie umowy otwartej kierowana jest do właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają aktywnie sprzedawać swą nieruchomość, a skuteczność zabiegów w tym kierunku chcą poprzeć profesjonalnym działaniem agencji nieruchomości.

Umowa, na podstawie której usługa jest świadczona, ma charakter otwarty. Oznacza to, że ustalone w niej wynagrodzenie płatne jest agencji w przypadku, gdy nieruchomość zostanie sprzedana osobie skierowanej przez nią do sprzedającego.

W ramach usługi oferujemy:

–  sporządzenie oferty wraz z profesjonalną sesją zdjęciową,

–  przedstawienie oferty klientom poszukującym zarejestrowanym w bazie danych agencji,

–  zamieszczenie oferty na stronie domowej agencji i na wiodących portalach ogłoszeniowych,

–  przygotowanie i przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości zapewniając  jej bezpieczeństwo.

Koszt usługi wyceniany jest indywidualnie i standardowo wynosi 2,5% brutto ceny transakcyjnej, nie mniej jednak niż 3000 zł brutto.

Zgłoszenie nieruchomości

Zapraszamy do zgłoszenia nieruchomości za pośrednictwem formularza. Agent skontaktuje się z Państwem natychmiast po jego otrzymaniu. Zapraszamy!